סטודנט/ית למטה החטיבה

זיהוי דרישה:  922
מיקום גאוגרפי:  ללא ערך
חברה:  ElbitSystems
סטודנט/ית למטה החטיבה