מנהל בקרת תצורה

זיהוי דרישה:  991
מיקום גאוגרפי:  ללא ערך
חברה:  ElbitSystems
מנהל בקרת תצורה