ממונה.ת בטיחות וסביבה

זיהוי דרישה:  1262
מיקום גאוגרפי:  שרון
חברה:  ElbitSystems
לאתר החברה ברמת השרון דרוש.ה ממונה.ת בטיחות וסביבה 
תיאור התפקיד:
מילוי תפקידיו של ממונה הבטיחות כמוגדר בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו- 1996
ניהול סיכוני הבטיחות, הגהות והסביבה במפעלים בשגרה ובחירום
ניהול סיכונים בחומרי נפץ
הכנה ווידוא של יישום תכנית הבטיחות בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג ,2013- בשני המפעלים
תחזוקת המערכת לניהול הבטיחות והסביבה במפעל ים לעמידה בדרישות ת"י ,45001 14001
מעקב אחר פעולות מתקנות באמצעות ניהול מטלות במערכת הממוחשבת לניהול הבטיחות הגהות והסביבה במפעל
עריכת בקרה במפעלים באופן שיטתי לעמידה בדרישות על פי דין ודרישות אחרות
מילוי תפקיד מזכיר.ת ועדת הבטיחות בשני המפעלים
נציג.ת המפעלים מול היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים, המשרד להגנת הסביבה, משרד הביטחון, הרשות לכיבוי אש והצלה, פיקוד העורף, משרד העבודה ומשרד הבריאות
מילוי תפקיד נאמנ.ת איכות סביבה במפעל מלט"ם
להגדיר את דרישות הבטיחות והגנת הסביבה לשינויים בבינוי ובתשתיות / לתהליכים חדשים ולאשר את העמידה בהם
הגדרת דרישות בטיחות וסביבה בפרוייקטים גדולים שמבצע מטה הסיוע
טיפול בנושאי בטיחות אש
הדרכת עובדים במפעל בסיכונים בעבודה ובהוראות הבטיחות
הסמכת עובדים לתפקידים בתחום הבטיחות כמוגדר בנהלי החברה
וידוא כי ציוד וכלי עבודה עומדים בדרישות הבטיחות והגיהות (לקראת רכש / הפעלה) 
שיתוף פעולה עם עמיתים באגף בשיתוף ידע ולקחים

 

דרישות:

תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה / מכונות / אזרחית 

אישור כשירות בתוקף ממשרד העבודה לשמש כממונה בטיחות בעבודה 
מכין תכנית לניהול בטיחות בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג- 2013 
מדריך בטיחות מאושר ע"י משרד העבודה – יתרון
ניסיון בניהול בטיחות במפעל ייצור לפחות 3 שנים 
ניסיון בעבודה מול גורמי רישוי - יתרון
היכרות עם חומרים מסוכנים - יתרון
היכרות עם חומרים נפיצים - יתרון
ניסיון בעבודה במפעל ביטחוני / יחידות רלבנטיות בצה"ל – יתרון
נסיון בעריכת מבדקים לבטיחות, גיהות וסביבה
ידע בשיטות מתקדמות לניהול סיכונים
ידע בשיטות מתקדמות לתחקור אירועי בטיחות
 
* הפניה מיועדת לנשים וגברים כאחד
** רק פניות מתאימות יענו